DISC – Persoonlijke profielanalyse (PPA)

Een gedragsassessment dat nauwkeurig inzicht geeft in je eigen werkgedrag

of gebruik het voor inzicht en ontwikkeling van je team & medewerkers

PPA

De PPA (Persoonlijk Profiel Analyse) geeft in slechts acht tot tien minuten nauwkeurig inzicht in je werkgedrag. Het rapport geeft je inzicht in je sterke punten en vermeldt ook wat je minder goed afgaat. Ook krijg je antwoord op vragen als: Hoe communiceer je? Ben je een zelfstarter? Wat drijft je? Wat is je waarde voor organisaties?

Je krijgt een gedetailleerd profiel van de sterke punten en de aandachtspunten van je werkgedrag, de stijl van communiceren en je waarde voor organisaties. Ook staan je motivatoren, je grootste vrees en hoe jij je opstelt onder druk erin opgenomen. Verder vermeldt het rapport onder welk stijl van leidinggevende jij het best tot je recht komt. De PPA biedt houvast bij het selecteren van voor jou geschikte vacatures en geeft aanknopingspunten voor eventuele coaching.

Meer informatie, een PPA assessment of opties kun je via het contactformulier aanvragen.

PPA + coaching

Uitnodiging voor 8 minuten online gedragsassessment, gedetailleerd rapportage in PDF nagestuurd inclusief een toelichtend gesprek van een uur (telefonisch of videocalling)


€297,-

Aanvullende rapportages

Naast PPA zijn er opties tot meer dan 18 rapporten, die je kunt gebruiken om mensen aan banen te koppelen, cv’s te selecteren en je mensen te managen, coachen en ontwikkelen, sterkte/zwakte analyses, leiderschap, thuiswerken en vele meer…

Officieel gecertificeerd trainer PPA

Iets meer achtergrond graag…

Vorm

Tijdens de Thomas PPA wordt deelnemers gevraagd twee kenmerkende bijvoeglijke naamwoorden uit een lijst van vier te kiezen: wat het minst en het meest op hen van toepassing is. Dit proces wordt 24 keer herhaald, zodat er uiteindelijk 48 keuzes worden gemaakt uit 96 woorden. Individuele reactiepatronen worden vergeleken met de persoon zelf in plaats van met de scores van een normgroep.

Achtergrond en theorie

De Thomas PPA beschrijft 4 aangepaste gedragsfactoren. Elke factor wordt gezien als een schaal van de voorkeursstijl zoals waargenomen door een individu van zijn of haar eigen gedrag op het werk. De factoren komen voort uit verschillende menselijke behoeften, die resulteren in gewoontepatronen om een karakteristieke ‘stijl’ te creëren. Deze vier factoren zijn: dominantie, invloed, stabiliteit en conformiteit.

Betrouwbaarheid en validiteit

De PPA is uitvoerig wetenschappelijk getest om betrouwbaarheid en validiteit als psychologische test te bepalen. Na een audit op technische criteria door het European Standing Committee on Tests and Testing, onderdeel van de European Federation of Psychologists’ Associations is PPA geregistreerd bij de British Psychological Society (BPS).